Faoi/About

Faoi Sadhbh:

Is scríbhneoir í Sadhbh Devlin a raibh a céad pictiúir leabhar do pháistí ‘Bí ag Spraoi Liom’, maisithe ag Tarsila Kruse, foilstithe ag Futa Fata in 2017.

D’fhreastal sí ar Scoil Chualann, Coláiste Íosagáin agus tá Céim aici sa Ghaeilge agus sa Drámaíocht ó Choláiste na Trionóide, BÁC. D’oibrigh Sadhbh ar feadh na blianta i ‘saol na Gaeilge’, go príomha le Comhluadar Teo. – eagraíocht a thug tacaíocht do thuismitheoirí a bhí ag tógáil clainne le Gaeilge.

Tá cónaí uirthi i mBré, Co. Chill Mhantáin lena fear chéile agus a hiníní, Lile agus Sábha. Thosnaigh Sadhbh ag scríobh do pháistí i 2015. Faigheann sí ionspioráid (agus leabhair ar iasacht!) go rialta óna cúpla óg.

Scríobhann sí léirmheasana d’Inis Magazine, atá foilsithe ag Children’s Books Ireland agus tá sí ar fáil le ceardlainne éagsúla a bhaineann leis an litríocht a dhéanamh i scoileanna agus leabharlanna.

Obair sna Meáin:

Is saor-thaighdeoir teilifíse í Sadhbh agus tá obair déanta aici ar chláracha do TG4.

D’oibrigh sí mar láithreoir, dearthóir agus taighdeoir ar shraith 7-chlár do pháistí d’arbh ainm ‘An Fear Bréige’, déanta ag Abú Media agus craolta ar TG4 i 2016.

D’oibrigh sí mar thaighdeoir ar shraith 26 chlár seachtainúil ‘Róisín’ de chuid TG4 i 2016/2017.

Tá sí ar fáil le hábhar a chur ar fáil do chláracha teilifíse/raidió ar réimse leathan ó ábhar do pháistí go spéiseanna mná, stíl mhaireachtála, scéalta daonna agus na healaíona.

Tá sí ar fáil le labhairt mar aoí ar réimse topaicí a bhaineann le tuismitheoireacht ar theilifís/raidió freisin.

Déan teagmháil liom más spéis leat bheith ag obair liom.

Eile:


Is blagaire a bhfuil gradaim buaite aici dá mblag Where Wishes Come From í Sadhbh Devlin. Scríobhann sí an blag (i mBéarla) faoi cheiliúrtha, ceardaíocht agus a saol lena cailíní óga.

Is í an colúnaí ceardaíochta do Easy Parenting Magazine freisin.

PREAS/PRESS

Sadhbh Devlin Press Kit 2019.