Imeachtaí/Events

Is breá liom ceardlanna a éascú agus cuairteanna a thabhairt ar scoileanna, leabharlanna agus ar fhéiltí ealaíne!  Bíonn sé go hiontach  bualadh le léitheoirí óga agus an deis a fháil iad a spreagadh le bheith cruthaitheach.

Tá réimse leathan ceardlanna forbartha agam atá oiriúnach do gach aois-ghrúpa; ó pháistí an-óg, páistí bunscoile, déagórí agus daoine fásta. Roinnim cuid de mo thaithí féin le leabhair a scríobh agus tugaim spreagadh do dhaoine triail a bhaint astu iad féin. Go minic, úsáidim lámh-cheardaíocht leis an ‘scéalaíocht’ a spreagadh.

Táim tar éis cuairt a thabhairt ar scoileanna agus leabharlanna ar fud na tíre chomh maith le páirt a ghlacadh i bhféilte éagsúla, ina measc: Listowel Writer’s Week, Baboró, ILFD, Dublin Book Festival, Bookville, Mountains to Sea Festival, Belfast Arts Festival, Wainfest, srl.

Táim ar fáil le ceardlanna beo ar-líne nó físeán a chruthú freisin.

Déan teagmháil liom!

***********************************************

I love facilitating workshops and visiting schools, libraries and arts festivals! It is always such a joy to meet young readers and to have the opportunity to encourage them to get creative!

I have developed a wide range of workshops which are suitable for all ages – from infants to primary school children and from teenagers to adults. I share my own writing experience and provide prompts to encourage them to try it for themselves. I often use arts and crafts techniques to encourage and inspire storytelling.

I have visited schools and libraries nationwide and have also taken part in many festivals, including: Listowel Writer’s Week, Baboró, ILFD, Dublin Book Festival, Bookville, Mountains to Sea Festival, Belfast Arts Festival, Wainfest, etc.

I am also available for live, online events and for creating pre-recorded events.

Contact me for more information!