Leabhair Ciúin

Seoladh an taispeántas 'Silent Books'

Seoladh an taispeántas ‘Silent Books’

Ar maidin, d’freastal mé ar sheoladh an taispeántas Silent Books in DLR LexIcon (is cosúil go mbím ann go rialta na laethanta seo!) Mar fhreagra ar an mbreis is 250,000 teifigh ón Aifric agus an Meánoirthear a thuirling ar oileán bheag Lampedusa, atá mar chuid den Iodáil,  sheol iBbY (International Board on Books for Young People) an tionscnaimh ‘Silent Books, from the World to Lampedusa and back’ i 2012.

Silent Books

Chruthaigh an tionscnaimh an chéad leabharlann ar Lampedusa le bheith in úsáid ag na páistí áitiúla chomh maith leis na hinimircigh óga. Bhain an dara chuid den tionscnaimh le bailiúcháin ‘leabhair ciúne’ (pictiúirleabhair gan focail) a d’fhéadfadh na páistí tuiscint agus sásamh a bhaint astu beag beann ar cén teanga a bhí acu. Bailíodh níos mó ná 100 teideal ó breis is 20 tír. Cuireadh boscra amháin i dtaisce sa Róimh, ceann eile chuig an leabharlann i Lampedusa agus cuireadh ceann eile fós ag taisteal mar thaispeántas chun aird a tharraingt ar na deacrachtaí atá ag teifigh agus tábhacht an scéalaíocht dúinn uilig.

PJ Lynch LexIcon

PJ Lynch i mbun oibre.

Bhí an t-Ard-Leabharlannaí sa LexIcon, Marian Keyes, Cathaoirleach Dún Laoghaire Cormac Devlin, Jane O’Hanlon ó iBbY Ireland agus PJ Lynch, Laureate na nÓg i láthair leis an taispeántas a sheoladh agus rinne Lynch ceardlann an spéisiúil leis na páistí scoile a bhí bailithe ann. Labhair sé faoina leabhar ‘The Boy Who Fell Off The Mayflower’ agus  gurb scéal é faoi theifigh a mhair 400 bliana atá ann. Rinne sé obair ealaíne freisin leo, ag baint úsáid as gualach líníochta. Bhí an cuma air gur thaitin sé go mór le chách.

Ceardlann PJ Lynch

Páistí faoi dhraíocht.

Tá sceitimíní ollmhóra orm a rá libh go mbeidh mise páirteach sa tionscnaimh Silent Books freisin! Beidh ceardlann á chur ar fáil agam (as Gaeilge d’ár ndóigh!) ar 17 Bealtaine sa leabharlann, atá oiriúnach do Rang 1-3. Beimid ag plé na leabhair ciúine agus ag tarraingt nithe éagsúla astu le chéile lenár scéalta féin a chruthú. Ní haon PJ Lynch mé  – ach ‘sé mo chéad ceardlann mar scríobhneoir ‘oifigiúil’ agus gealaim go ndéanfaidh mé mo dhícheall go mbeidh sé tairbheach agus spéisiúil do na páistí! Má tá aithne agat ar ghaelscoil ar bith a mbeadh spéis acu leas a bhaint as an deis seo, bí cinnte rá leo faoi!

Ceardlann Sadhbh Devlin DLR Lexicon

Féach m’ainm i gcló!

Beidh an taispeántas féin ar siúil go dtí an 29 Bealtaine agus is fiú go mór cuairt a thabhairt air. Tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh DLR Co Co.

 

1 comment on “Leabhair Ciúin”

  1. Pingback: Cathain A Scríofaí Tú Leabhar Ceart? When Will You Write a Proper Book?

Leave A Reply

Your email address will not be published.