I Measc Scríbhneoirí

Tá seal mhaith caite agam i measc scríbhneoirí eile le déanaí – idir óg agus… beagánín níos sine, seachas aosta! Dé Céadaoin seo caite bhí sé de phléisiúir agam dhá ceardlann a dhéanamh le dhá Rang 1 ó Scoil Lorcáin mar chuid den taispeántas Silent Books in DLR LexIcon. Bhí siad álainn béasach, iontach cruthaitheach agus lán le greann.

Johnny's Bad Day Book

Seo an leabhar gan focail a ‘léigh’ mé leis na páistí.

‘Léamar’ roinnt leabhair ón mbailiúcháin, chruthaigh gach páiste a leabhar ciúin féin agus rinneamar bratacha uildaite le cur le mór-thaispeántas sa leabharlann freisin. Rinne gach páiste an-obair go deo agus bhain mé ard-taitneamh as bheith ag obair leo.

Tá Rang a hAon ag ceardlann i nDún Laoghaire le Sadhbh Devlin darbh ainm “Leabhar Ciúin”. Tá siad ag déanamh a leabhar féin. @dlrLexIcon pic.twitter.com/0jRRydmp9x

— Scoil Lorcáin (@ScoilLorcain) May 17, 2017


Tá súil agam, amach anseo, go mbeidh mé ag forbairt ceardlann bunaithe ar mo leabhar féin, le hofráil do scoileanna/leabharlanna, srl. Ba iontach an spreagadh dom é bheith i measc na páistí agus mé ag pleanáil an obair seo. Bhí sé álainn an cruthaíocht a léirigh siad agus iad ag ‘scríobh’ a leabhair ciúine féin a fheiscint agus táim cinnte go rachaidh roinnt acu ar aghaidh le leabhair eile a scríobh lá éigin.

Wexford Lit Fest

Carmel Harrington, Caroline Busher agus Sarah & Lisa ó Tramp Press.

Ach, ní hiad na scríbhneoirí óga an t-aon dream a thug spreagadh dom an tseachtain seo. Ar an deireadh seachtaine, d’freastal mé ar Wexford Literary Festival in Inis Córthaidh, Co. Loch Garman. Mise an t-aon scríbhneoir Gaelach a bhí ann (go bhfios dom!) agus ní raibh ach scríbhneoir amháin eile ann a scríobhann do pháistí (Caroline Busher, údar The Ghosts of Magnificent Children) ach bhain mé an-taitneamh as in aineoin sin. Tá agus bhí i gcónaí dúil agam sa léitheoireacht agus tá spéis agam i ngach cineál genre. Dúirt mo Mham fúm i gcónaí, go léafainn an bosca calóga arbhar dá mba rud é nach raibh rud ar bith eile agam os mo chomhair! (Agus bhí an ceart aici!)

Inis Córthaidh

Inis Córthaidh

D’fhreastal mé ar an bhféile le mo chairde Andrea Mara, Tric Kearney agus Nicola Cassidy. Tá ionspioráid le fáil ó gach duine acu siúid – fiú gan freastal ar fhéile litríochta, chun an fhírinne a rá. Tá an chéad úrscéal ó Andrea (The Other Side of the Wall) á fhoilsiú an mhí seo chugainn, tá alt seachtainiúil ag Tric sa Irish Examiner agus tá Nicola tar éis síniú le gníomhaí liteartha dá húrscéal féin le déanaí. Comhluadar fíor spreagúil go deo!

Ag an bhféile é féin, thaitin sé go mór liom bheith ag éisteacht leis na mná ó Tramp Press, le Sinéad Moriarty ag caint le Carmel Harrington faoina cuid oibre agus le Sue Leonard agus í ag caint faoina ról mar scáthscríbhneoir – topaic a bhí an-spéisiúil go deo.

Vignette

Ní G+T é seo…

Thaitin sé go mór liom freisin bheith ag ól G+Ts as tae-chupáin an oíche sin… Táim ag súil le WexLitFest 2018 cheana féin!

Leave A Reply

Your email address will not be published.