An Scéal leis an Scéal

Cuid den fáth gur thosnaigh mé an suíomh seo ná chun taifid a dhéanamh de mo shaol nua mar scríbhneoir do phaistí. Beidh mo chéad leabhar foilsithe i mbliana (íííp!!), mar sin bheartaigh mé beagán a scríobh anseo mar gheall ar an staid ag a bhfuilimid, nó ‘an scéal leis an scéal’ agus conas gur thosnaigh mé ar an mbóthar seo.

Scéal - Leabhair agus nótaí

Ionspioráid!

Tá spéis agam le fada i litríocht don aos óg agus bhí cúpla iarracht déanta agam scéalta beaga a chur le chéile do mo chailíní beaga. Anuraidh, chuir mé isteach air agus glacadh liom ar ‘Scéim na n-Oidí‘ a bhí (agus atá arís i mbliana) á reachtáil ag Foras na Gaeilge. Bhí an t-ádh dearg liom bheith péireáilte le Tadhg Mac Dhonnagáin a bhí sásta a chuid saineolais a roinnt liom mar mheantóir. Is scríbhneoir cliúiteach agus foilsitheoir cliste é Tadhg agus bhain mé an-taitneamh as bheith ag obair leis. (Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi obair Thadhg ar shuíomh www.futafata.com.)

D’éirigh liom cúpla scéal a thaitin liom a scríobh thar tréimhse na scéime (agus neart eile nach raibh maitheas ar bith leo!) agus is cosúil go raibh ceann amháin acu maith a dhóthain le hofráil a fháil ó Thaidhg é a fhoilsiú. Ní gá dom a rá leat cé chomh sásta is a bhí mé nuair a d’inis sé an méid sin dom!

Tá neart tárlaithe ó shin. Ath-scríobh agus ath-scríobh agus ath-scríobh arís ar mo thaobhse, fad is go bhfuil Tarsila Krüse, maisitheoir den chéad scoth, ag dearadh na léaráidí. Cuireann sé gliondar croí orm an beocht a fheiscint ag teacht ar m’fhocail agus táim ar bís an leabhar críochnaithe a fháil isteach i mo lámha. Tá talann ar leith ag Tarsila agus níl ionadh ar bith orm go raibh an dá leabhair eile a raibh baint aici leo ainmnithe do raidhse gradaim. Nach mbeadh sé iontach dá leanfadh an t-ádh sin a céad leabhair eile?!

Nuair atá na léaráidí críochnaithe, beidh siad ag dul chuig an dearthóir. Ansin, beidh ach rud ag dul chuig na clódóirí. Is dócha go mbeidh tamaillín eile ann, mar sin, go dtí go bhfuil cóip i mo lámha féin.

Tá sé deacair bheith foighneach!

1 comment on “An Scéal leis an Scéal”

  1. Pingback: An Scéal leis an gCéad Scéal Eile - Alt le Sadhbh Devlin, Údar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.