Slí na Scéalaíochta

Is cosúil go ritheann féith na scéalaíochta im’ theaghlach, mar bhí baint ag m’iníní óga i gcruthú scéal ar scála ollmhór le déanaí! Tháinig an t-údar/maisitheoir clúiteach, Chris Judge go Bré (ár mbaile dúchais) le miotas nua a chruthú don bhaile agus bhí deis ag slua páistí áitiúla cabhrú leis na mion-sonraí a chur leis.

Brave Maeve Storytrail

Na páistí a bhí ag cruthú na scéala sa Bray People.

Bhí neart tuairimí ag na páistí le roinnt, bí cinnte, agus bhí Chris iontach foighneach agus é ag iarraidh ‘leaf monsters’, ‘magic portals’ agus  – an ceann is ansa liomsa – ‘lava-hyenas’ a tharraingt beo! I ndiaidh na ceardlainne, d’imigh Chris leis, leis na smaointí uilig a chur le chéile, scéal a scríobh agus sraith íomhánna a chruthú le dul leis.

Brave Maeve Storytrail

Chris Judge ag léamh scéal Brave Maeve.

Tháinig scéal ‘Brave Maeve‘ as. Is scéal é faoi Maeve, a tháinig ó ‘na tíortha ó thuaidh’, a dh’fhág a háit dúchais le baile nua a fháil dá mhuintir agus a throid arrachtaí san fharraige chun teacht i dtír ar thrá Bhré le tuilleadh eachtraí a bheith aici!

Nuair a bhí an ealaín críochnaithe aige, rinne comhlucht áitiúil, Triskill Design, na pictiúirí a mhéadú agus iad a phéinteáil ar sainchomharthaí ar leith ar aghaidh na farraige.

Seoladh an #BraveMaeveStorytrail ar an 5 Samhain agus d’fhreastal mé féin agus mo chailíní ar an oscailt oifigiúil.

Brave Maeve Storytrail

Léigh Chris an scéal leis an slua a chabhraigh leis é a chruthú agus bhí an-spóirt ag na páistí na píosaí a chur siad leis an scéal a aithint. Bronnadh prionta beag, sínithe ag Chris, ar gach páiste a ghlac páirt sa scéim freisin agus bhí mo chailíní thar a bheith sásta leis na cinn a fuair siad.
Brave Maeve StorytrailI ndiaidh sin, bhí deis againn an slí a leanúint agus na híomhánna a fheiscint ar scála mhór! Tá siad álainn ar fad agus cuireann siad go mór le haghaidh na farraige.

Brave Maeve Storytrail

Is fiú go mór teacht ar cuairt go Bré len é a fhescint! Is féidir an scéal a íoslódáil i bhfoirm PDF nó a leanúint ar http://www.bray.ie/bravemaevestorytrail/. Tá léarscáil ar fáil ar an suíomh freisin nó, más fearr leat, cóip crua a fháil is féidir iad a bhailiú ó Platform Pizza atá gar don stáisiún DART.

Aer úr, aclaíocht agus scéalaíocht – bhfuil pioc níos fearr?!

Tuilleadh eolais faoin dtogra agus na daoine a chur ar bun é ANSEO.

Leave A Reply

Your email address will not be published.